logotyp

INSIKT UTSIKT- AVSIKT

Ett hållbart ledarskap balanserar resultat och relationer, relationer som byggs och vårdas.

Det är genom vårt agerande som vi skapar förtroende. Vi påverkar våra relationer genom vårt sätt att lyssna och ge återkoppling, vårt sätt att inspirera andra till att hitta sin egen motivation och vårt sätt att delegera eller be andra om hjälp.

När vi får nya insikter om oss själva behöver vi fråga oss:

  • Vilka konsekvenser har dessa insikter för mig själv och mina relationer?
  • Vilka är mina viktigaste relationer och hur väl känner jag till deras behov?” En ledare når resultat genom andra.”


Veckans Värdelots

"Så en tanke - skörda en handling. Så en handling - skörda en vana. Så en vana - skörda en karaktär."
Vilka tankar tänker du mest?